Про журнал «Суднові енергетичні установки»

Науково-технічний збірник «Суднові енергетичні установки» випускається на базі Національного університету «Одеська морська академія» починаючи з 1998 року, присвячений проблемам суднової енергетики, проектування, модернізації та експлуатації суднових енергетичних установок, методам підвищення ефективності й надійності використання суднових технічних засобів.

Збірник є провідним періодичним виданням у зазначених галузях науки в Україні. У ньому публікуються результати досліджень здобувачів ступенів доктора технічних наук та докторів філософії, морські інженери, дослідники тощо.

У цей час журнал є профільним спеціалізованим виданням, публікації з яких визнаються МОН України при захисті дисертацій.

Члени редколегії – доктора технічних наук, професори, постійні учасники Міжнародної асоціації морських університетів (IAMU) і Чорноморської асоціації морських інститутів (BSAMI), члени міжнародної асоціація морських інженерів IMarEST, що сприяє професійному росту й науковому розвитку фахівців у сфері суднових технічних засобів.

    Основними напрямками діяльності журналу є:

  • проектування, модернізація й експлуатація суднових енергетичних установок;

  • суднові електроенергетичні установки та електромеханічні системи;

  • проблеми експлуатації морського й річкового транспорту;

  • системи керування безпечної експлуатації суднових енергетичних установок і судна;

  • експлуатація та ремонт суднових допоміжних механізмів;

  • оптимізація режимів роботи судна;

  • проблеми автоматизованого керування суднових механізмів;

  • інновації при підготовці суднових механіків і електромеханіків.

Роботи публікуються українською, англійською і російською мовах.

Плата за публікацію відсутня.

Періодичність виходу: два випуски в рік.

Видавець збірника: Національний університет «Одеська морська академія».